Velkommen til Forus hesteklinikk

Forus hesteklinikk ble etablert på Forus travbane i 1989. Ved klinikken arbeider veterinærene André Løkken og Per Oma

Vårt behandlingstilbud

På klinikken vår setter vi vår stolthet i å være faglig oppdaterte, slik at vi hele veien skal kunne tilby den beste behandling til hesten din. Av denne grunn samarbeider vi med andre veterinærer / hesteklinikker. I 2015 startet flere klinikker et samarbeide der bl.a. Romerike hesteklinikk kommer til klinikken for spesielle operasjoner, behandlinger og utredninger. Dette samarbeidet finner vi svært verdifullt og håper det kommer våre kunder til gode.

Samarbeide gjennom gruppen EQUITEAM

Gjennom samarbeidsgruppen Equiteam samarbeider vi med hovslager, kiropraktor etc. Samarbeidet gir verdifull informasjon og vinklinger fra forskjellige sider.

Equiteam / Forus hesteklinikk arrangerer kurs og temakvelder for kundene ved Forus hesteklinikk. Dersom dere ønsker faglig påfyll ved stallen holder vi temakvelder og har mage tema og velge mellom.

Kurs og fagmøter for veterinærer

Ved hesteklinikken inviterer vi veterinærer til kurs og fagmøter sammen med medisinfirma og utstyrsleverandører der veterinærer fra sør-Norge alltid inviteres. Ved klinikken har vi tro på å gjøre hverandre gode.

Henvisninger

Vi mottar kunder fra fjern og nær og mottar henvisninger til ordinære undersøkelser og behandlinger ved klinikken samt behandlinger som krever spesialkompetanseè fra veterinærer vi henter inn til klinikken.

Velkommen til Forus hesteklinikk

Veterinær André Løkken og veterinær Per Oma