Dagens veterinærmedisin er et stort fagfelt i rivende utvikling. Resultater av ny forskning publiseres hele tiden over hele verden, slik at behandlinger av lidelser hele tiden forbedres.

På klinikken vår setter vi vår stolthet i å være faglig oppdaterte, slik at vi hele veien skal kunne tilby den beste behandling til hesten din. Av denne grunn samarbeider vi med andre veterinærer / hesteklinikker og hovslager, kiropraktor etc. I 2015 startet flere klinikker et samarbeide der bl.a. Romerike hesteklinikk kommer til klinikken for spesielle operasjoner, behandlinger og utredninger. Dette samarbeidet finner vi svært verdifullt og håper det kommer våre kunder til gode.

 

Vi kan dermed tilby det det meste ved klinikken til våre kunder, bl.a:

Handelsundersøkelser og rådgivning ved kjøp eller salg av hest
Halthetsutredning og behandling
Leddoperasjoner (artroskopi)
Munnhuleundersøkelser og behandling. Veterinærene ved klinikken fordyper seg ved Sveriges veterinærhøyskole
Ultralydundersøkelser
Digitalt røntgen i bilen
Luftveisundersøkelser / endoskopi
Blodprøvelaboratorium
Forsikringsundersøkelser
Foredrag / undervisning
Gynekologi
Pass / sertifisering / Id
Fokusert sjokkbølgebehandling
Vaksiner m.m.
Ponnimåling
Artrodese av glideledd (spattoperasjon)
Kissing spines operasjon (ryggoperasjon)
Transbuccal trekking av kinntenner