Hesteklinikken på Forus travbane
Hesteklinikken på Forus travbane

Klorhexidin konsentrat

Dette produktet erstatter klorhexidinpulveret som vi har solgt ved hesteklinikken i årtier.

KRUSAN klorheksidinkonsentrat
Virksom overfor bakterier, sopp, sporer og virus
Passerer ikke hudbarrieren ved ubeskadiget hud
Hurtigvirkende og med langtidsvirkende effekt ved huddesinfeksjon
Klorheksidinglukonatets virkning fortsetter ved tilstedeværelsen av organiske stoffer som blod, spytt m.m.
Til veterinært bruk ved fødselshjelp, tannsliping, sår m.m.
Brukes i en 0,05 % oppløsning, tilsvarende 10 ml KRUSAN klorheksidinkonsentrat til 1 liter van