Hesteklinikken på Forus travbane
Hesteklinikken på Forus travbane

Lungeskylling (BAL) for diagnostisering av nedre luftveislidelser

Lungeskylling brukes som et diagnostisk verktøy for å identifisere nedre luftveislidelser hos hester. Prosedyren innebærer innføring av en sonde gjennom nesen, ned i luftrøret, helt til området der luftrøret deler seg til de to lungene. Denne nesegangen gir en optimal metode for å undersøke cellesammensetningen, selv om den ikke er egnet for bakteriologisk prøvetaking fra lungene. For bakteriologisk analyse tas prøven ved å gå gjennom luftrøret.

Før undersøkelsen administreres lokalbedøvelse, etterfulgt av oppblåsing av en liten ballong som sikrer sondens stabilitet. Deretter injiseres steril væske og suges deretter opp for analyse på laboratoriet, som gir verdifull informasjon om cellesammensetningen og den underliggende lidelsen.

Ved Forus hesteklinikk har vi tidligere holdt kurs for veterinærer og arrangert større arrangementer på travbanen for hesteeiere, spesielt fokusert på astma hos hester. 

Under BAL-undersøkelsen injiseres ca. 200 ml steril væske, hvorav omtrent halvparten suges opp, sentrifugeres og sendes til laboratoriet for analyse. Basert på disse resultatene stilles en nøyaktig diagnose, og behandling utføres ved hjelp av ulike medikamenter. Inhalasjonsbehandling med medisiner designet for mennesker og nylig utviklede medisiner for hester er en del av behandlingen.

Vår tilnærming inkluderer også miljøtilpasninger som en integrert del av behandlingsplanen, og vi samarbeider med eiere for å finne den optimale behandlingen for hver enkelt hest.