Hesteklinikken på Forus travbane
Hesteklinikken på Forus travbane

Munnhuleundersøkelser

Ved hesteklinikken har André Løkken gjennom Hestepraktiserende veterinærers forening i Den norske veterinærforening vært med på å utarbeide en Nasjonal norm for Munnhuleundersøkelser som anbefales brukt av alle veterinærer. Vi bruker denne ved veterinært tannarbeide.
Veterinær André Løkken har spesiell interesse for tannarbeide hos hester og utfører munnhuleundersøkelser ved bruk av dentalskop der eier får være med å se status i munnen på skjerm.
Norm for munnhuleundersøkelser hos hester (Hestepraktiserende Veterinærers Forening)
Generelle betraktninger
«Munnhuleundersøkelse og tannbehandling» hos hester erstatter det tidligere begrepet «tannrasping» som bør unngås.
Norm vedrørende munnhuleundersøkelse hos hest
Innledningsvis bør man observere hesten når den tygger.
For optimal undersøkelse og behandling bør hesten være sedert.
Om nødvendig bruk ørehette/ørepropper.
En medhjelper bør være tilstede
Start med å undersøke hodets utvendig strukturer: Symmetri, hevelser, kjeveledd, muskulatur, lymfeknuter munnviker, lepper, nesebor, tårekanal og laden.
Vurder over- og underkjevens sidebevegelse med lukket og åpen munn.
Skyll munnhulen ren for fôrrester og liknende. Dette kan med fordel gjøres med vann tilsatt antiseptika.
Plassèr hodet i optimal høyde for veterinæren. Det er gunstig å benytte en hodestøtte eller en opphengningsgrime.
Bruk munnjern.
En god lyskilde er en forutsetning for en grundig undersøkelse.
Bruk speil og pirkeredskaper.
Tell samtlige tenner for riktig antall.
Vurder bittet som egen enhet: overbitt/underbitt, ligger tennene på en rekke, foreligger bølgebitt, trappebitt, kiletenner, diastema (fórinnpakning), tannfellingsproblemer osv.
Undersøk hver tann for seg, se etter sprekker, frakturer, emaljespisser, caries, åpne pulpae osv.
Både kinntenner, hjørnetenner og fortenner skal undersøkes
Vurdering av bløtvev: Slimhinner, tunge, området under tunga, tannkjøtt, lepper, kinn, hard
og bløt gane
Undersøkelse av periodontalt vev: Tannkjøtt, lommedannelse, forinnpakning, vond lukt, plakk

Veterinærer skal være bevisste på å yte så god behandling som mulig til sine pasienter.

Hesten skal henvises til tannkyndig veterinær ved kompliserte tilfeller som trenger ytterligere behandlingHer en enn fin artikkel om CARIES HOS HESTER