Hesteklinikken på Forus travbane
Hesteklinikken på Forus travbane

MR undersøkelser

MR-bilder genereres ved å registrere signaler fra hydrogenatomer i fett og vann under påvirkning av radiobølger i et kraftig magnetfelt. Vev uten fett eller vann, som hovvegg og såle, er ikke synlig på MR. Derfor er røntgenundersøkelser bedre egnet enn MR for vurdering av hovbalanse.

Nøyaktig diagnostisering før behandling er avgjørende. Klinisk undersøkelse, kombinert med lokalbedøvende injeksjoner, er vanlig, selv om det kan være tidkrevende. Røntgenbilder gir informasjon om mineralisert vev, mens ultralyd brukes på bløtvev. MR er en verdifull diagnostisk metode tilgjengelig ved Forus hesteklinikk.

For hester med halthet og historie med lang tå og lav drakt, er MR ofte nødvendig. Noen år tilbake ble «lav palmar digital nerveblokk» ofte diagnostisert som «hovsenebenssyndrom» basert på få røntgenfunn. Nå viser flere MR-undersøkelser flere diagnoser innenfor dette syndromet, med ulik behandling og prognose.

Før MR-undersøkelser må hesten gjennomgå en grundig klinisk halthetsundersøkelse, og små områder bedøves ut av gangen. En kodenerveanestesi er en dårlig start for MR, og det kan være nødvendig å legge flere anestesier etter undersøkelsen for å avgjøre det viktigste problemet.

Vanlige diagnoser i bakkant av hoven inkluderer degenerasjon i hovsenebein, skader/betennelse i den dype bøyesenen, betennelse i hovleddets kollateralligament, hovleddsbetennelse, beinødem i knokler og betennelse i hovsenebeinets kollateralligament.

Tidlig bruk av MR ved visse lidelser gir korrekt diagnose og optimaliserer behandlingen, noe som sparer kunden for gjentatte og potensielt unødvendige behandlinger. Ofte involverer behandlingen sykebeslag og samarbeid med hovslager.

Veterinærene ved Forus hesteklinikk har økt fokus på røntgen av høver, med tanke på hovbalanse og tilpasset beskjæring og skoing for ulike hester og deres individuelle anatomiske trekk. Årlige forebyggende røntgenundersøkelser anbefales, spesielt for hester med avvikende anatomi som utsettes for ufysiologiske belastninger.

TAKE HOME MESSAGE: Fokus på hovbalanse, tilpasset beskjæring og skoing er avgjørende for hestens helse. Veterinærer oppfordrer til samarbeid mellom eier, hovslager, hest og veterinær for å implementere forebyggende tiltak, inkludert kvartalsvise røntgenundersøkelser av høver. Kyndige og motiverte hovslagere er essensielle i denne tilnærmingen.