Hesteklinikken på Forus travbane
Hesteklinikken på Forus travbane

Besøket ved klinikken

Ved konsultasjon ved klinikken kan det være aktuelt å ta med hestens rideutrustning eller travutstyr. Ved visse halthetsundersøkelser kan det være ønskelig å foreta rideprøver eller å kjøre i travbanen.

Husk at passet alltid skal være med hesten. Ved medisinsk behandling skal behandlingene føres i hestens helsekort. Alle hester skal jfr. Forskrift om velferd hos hest § 6 ha hestepass og helsekort. Hesteholder er ansvarlig for at hestens helsekort og pass er tilgjengelig for veterinær ved medisinsk behandling, og skal selv føre egenbehandling inn på kortet. Dersom av en eller annen grunn ikke har helsekort til din hest får du dette ved klinikken.

Betaling skjer i etterkant av konsultasjonen ved at faktura sendes ut via Credicare AS.
Ved forsikringstilfeller hjelper vi deg gjerne med å foreta direkteoppgjør med ditt forsikringsselskap (Agria eller Gjensidige) slik at du kun betaler egenandelen.

Vi har oppstallingsmuligheter til mange hester. Dersom du ikke har med fór til hesten er det ønskelig at du gir beskjed om dette dersom hesten skal ha oppstallet over natt.

Vi har varmt venterom med servering og aktuell hesterelevant litteratur.

Velkommen!