Hesteklinikken på Forus travbane
Hesteklinikken på Forus travbane

Trykkbølgebehandling (sjokkbølgebehandling)

Trykkbølgebehandling har lang historie innen både human- og veterinærmedisin, og det oppdages stadig nye indikasjoner for denne terapiformen. Innen hestebehandling brukes det vanligvis for å adressere ligament- eller seneskader, og det har vist seg å være svært effektivt for smertelindring og fremming av heling ved slike skader.

Behandlingen er også vanlig ved hovsenebeinlidelser, og i kombinasjon med korrekt skoing kan den lindre smerte på kort tid. Trykkbølgene, med sin høye energi, rettes mot det skadede området. Når bølgene treffer vevet, skapes små skader som resulterer i økt blodgjennomstrømning, stimulering av kroppens reparasjonsmekanismer, og i noen tilfeller dannelse av nytt knokkelvev. I tillegg har behandlingen en smertedempende effekt, som er gunstig for å gjenopprette bevegelsesområdet som ofte reduseres ved smertefulle tilstander.

Trykkbølgebehandling viser gode resultater for enkelte kroniske lidelser der kroppen opplever smerte, og behandlingen kan reaktiverer helingsprosessen. Det er viktig å understreke at trykkbølgebehandling ikke er en universalløsning for alle lidelser. Den gir åpenbare fordeler, men er mest effektiv når den brukes i kombinasjon med andre behandlingsmetoder som medisinsk behandling, korrigerende skoing og rehabiliterende fysioterapi.

Indikerte lidelser for trykkbølgebehandling inkluderer:

 • Seneskader (akutte og kroniske)
 • Ligamentskader
 • Ryggømhet
 • Muskelsmerter
 • Lidelser i sacro-ilealområdet
 • Kissing spines
 • Bein- og beinhinnelidelser
 • Noen leddlidelser
 • Leddbetennelser i hasen
 • Hovsenebeinlidelser
 • Stressfrakturer
 • Noen ringfotlidelser
 • Skader i sesamoidbein

Det er en karenstid (10 døgn) på denne behandlingen før løp/konkurranser, da den har sterk smertestillende effekt. Derfor skal trykkbølgebehandling kun utføres av veterinærer. Under behandlingen må hesten beroliges lett for å sikre trygg håndtering. Behandlingen tar vanligvis 10–20 minutter og bør gjentas tre ganger med 14 dagers mellomrom for optimal effekt.