Hesteklinikken på Forus travbane
Hesteklinikken på Forus travbane

Mesoterapi

Det er stadig mer bevissthet rundt hvordan hesten bruker ryggen og bakparten, mesoterapi kan ofte være en del av behandlingen. Mesoterapi er en behandlingsform som har vist effekt på ryggsmerter hos mennesker, og det er en behandlingsform som blir mer kjent og også anvendt på hester.
I hovedsak brukes mesoterapi på hest til å behandle problemer relatert til nakke, rygg og bekken. I det berørte område injiseres mange små volumer av medikamenter i hudens midterste lag. Man kan bruke kortison, lokalbedøvelse og andre medikamenter. Målet er å hemme nervebanene slik at smertesignaler bremses. Ved å bremse smertesignalene er tanken at hesten skal kunne bruke ryggen normalt, og dermed bygge opp korrekt muskulatur, forutsatt at det underliggende primærproblemet er løst. Det er altså vesentlig å diagnostisere primærproblemet som alltid.
Ved behandling med mesoterapi sederes hesten. Området som skal behandles, klippes og vaskes før vi bruker en såkalt multiinjektor til å injisere medikamenter. Dette er en sprøyte med flere små kanyler i ett, slik at selve injeksjonen av medikamentene går raskere, og det blir enklere å fordele de små volumene.
Vi tilbyr mesoterapi ved klinikken og i din stall dersom den forutgående utredningen viser at hesten din kan være tjent med denne behandlingen.