Hesteklinikken på Forus travbane
Hesteklinikken på Forus travbane

Om oss

Forus Hesteklinikk holder til på Forus Travbane i Stavanger. 

Forus Hesteklinikk er en moderne utstyrt klinikk som med digitalt CR- og DR-røntgen, digital ultralyd, endoskoper for å se ned i luftveier, ISO-sertifiserte blodprøvemaskiner, operasjonssal med to tilhørende oppvåkningsbokser, mønstringshall for halthetsundersøkeslse av hester, longeringsmuligheter og muligheter for å diagnostisere haltheter ved å kjøre i banen og bedøve ut ledd og andre strukturer m.v.

Vi utfører de fleste utredninger og behandlinger som tilligger en klinikk og har bred erfaring. Vi har også knyttet til oss veterinærer som har spesialkompetanse på ulike utredninger og behandlinger. De kommer til klinikken ved behov.

På kirurgisalen foretas generell kirurgi og artroskopi (kikkhulloperasjon  inn i ledd), tannoperasjoner m.m.

Tannarbeide

Vet. Andre Løkken har fordypet seg i tenner gjennom fullføring av tannkurs ved veterinærhøyskolen i Sverige. Han er videre medlem i NCED, Nordisk forening for veterinærer som arbeider med tenner hos hester.

Vi kjører også ambulant praksis med besøk i stallene.

I praksisbilene har vi med det vanligste av rekvisita som kundene trenger til sitt stallapotek. Endoskop for å lyse ned i luftveiene har både Per Oma og André Løkken. Nytt mobilt DR røntgenapparat for digitale røntgenbilder, samt digitalt ultralydapparat.

Handelsundersøkelser

Ved hesteklinikken foretar vi handelsundersøkelser og rådgir deg i forkant, undervegs og i ettertid av et kjøp. Veterinær André Løkken har arbeidet for at alle veterinærer i Norge skal ha økt kompetanse rundt handelsundersøkelser og har laget handelsattesten og røntgenjournalen alle veterinærer i Norge benytter ved handelsundersøkelser, samt vært med på å lage handelskontrakt.