Hesteklinikken på Forus travbane
Hesteklinikken på Forus travbane

Per Oma

Veterinær Per Oma: hestepraktiserende veterinær som dekker ambulant hestepraksis på sør-Jæren.
Per er anestesiveterinær ved hesteklinikken og sørger for at hesten våkner trygt etter operasjoner ved klinikken.
I tillegg til hestepraksis kjører Per praksis på produksjonsdyr ved Tu veterinærkontor.

Per Oma
Mob: 911 811 88
Mail: peroma@online.no