Steril plasterspray til sårbehandling

Sårplaster, tilsatt tjære. Transparent, vannbeskyttende film med tjære. Miljøvennlig, inneholder ikke CFC.