Hesteklinikken på Forus travbane
Hesteklinikken på Forus travbane

Overground endoskopi

Besiktigelse av hestens luftveier ved belastning:
Det er viktig for alle prestasjonshester at det kommer nok oksygen til lungene for at de skal kunne prestere optimalt. Dersom travhester og distansehester har lidelser som hindrer luftstrømmen ved belastning vil de utvikle melkesyre tidlig.
De vanligste lidelsene i de øvre luftveier er:
– strupepiping (LH)
– feilplassering av den bløte gane (DDSP)
– kollaps av den artepiglttic fold
– slapp fremre del av den bløte gane
– cyste under strupelokket
– epoglottic entrapment der strupelokket hindres i å lukke over luftrøret da den holdes igjen av en slimhinnefold
Ved endoskopi av de øvre luftveiene på klinikken/stallen kan vi finne statiske problemer som f.eks. anatomiske avvik, betennelser og asymmetri.
Begrensnigen med denne undersøkelsen er at vi ikke vil kunne oppdage problemer som kun oppstår ved anstrengelse/belastning. Eksempelvis når hesten hopper over et hinder, går i høy holdning ved dressurridning, eller når det legges trykk på tømmene ved kjøring av travhester.
For å kunne visualisere hva som skjer under faktiske treningsforhold kan vi utføre «overground» endoskopi. Da monteres et endoskop på hestens neseryggog og dette sitter der mens hesten belastes ved kjøring eller riding. Veterinæren vil kunne se og ta opptak av hva som skjer under de forskjellig treningsforholdene/øvelsene. Det er en fordel å kunne spille av film i sakte kino da menneskets øye ikke klarer å oppfatte alle lidelser i hurtig bevegelse.
Dette er et virkelig nyttig verktøy siden vi kan undersøke funksjonen til hestens øvre luftveier i praksis sammen med eier/trener.
Hvis du føler at hesten din har et problem som er trenings- eller utstyrsrelatert, eller hesten har uforklarlig prestasjonssvikt, tilbyr vi «overground» endoskopiundersøkelse i samarbeid med Romerike hesteklinikk.
Avhengig av hvilke lidleser som diagnostiseres vil kirurg Lars Moen fra Romerrike hesteklinikk kunne komme og operere hesten med laser eller tradisjonell kirurgi.