Hesteklinikken på Forus travbane
Hesteklinikken på Forus travbane

Leddkirurgi / kikkhullskirurgi

Siden 2004 har veterinær André Løkken ved Forus Hesteklinikk utført leddoperasjoner med kikkhullsteknologi. Før denne perioden ble det også gjennomført leddoperasjoner, men disse involverte større snitt.

Ved kikkhullskirurgi lages små innsnitt på ca. 8-12 mm på to steder gjennom leddkapselen til det aktuelle leddet. Et innsnitt brukes til å sette inn et kamera (skop) som sender bilder av leddets indre til en skjerm. Det andre innsnittet tillater bruk av kirurgiske instrumenter, som en shaver for å trimme leddkapselen og ligamenter, eller tang for å håndtere løse biter (OCD). Kirurgen kan også skrape vevet mildt for å behandle dårlig leddbrusk.

Veterinærene er svært nøye med å undersøke sår som ligger nær ledd. Å vite om skader nær leddet har påvirket selve leddet er kritisk for å starte optimal behandling i rett tid. Ved stikksår som har penetrert leddkapselen, utføres skylling av leddet med sterile væskemengder og fjerning av eventuelle fremmedlegemer. Kikkhullskirurgi blir deretter en del av behandlingsprosessen.

Diagnostisk artroskopi utføres vanligvis på ledd som ikke responderer på gjentatt medisinsk eller fysikalsk behandling. Målet er å evaluere bl.a. leddbruskens tilstand, da leddbrusken er avgjørende for medisinsk behandling av leddlidelser. Noen ganger avslører denne undersøkelsen bruskkollaps på den ene siden av leddet, for eksempel ved beinskjevheter eller feil vinkling på hoven som skaper ubalanse i leddet.

Ligamentskader og leddkapsellidelser kan være vanskelig å oppdage ved røntgen- og ultralydundersøkelser. I slike tilfeller brukes diagnostisk kikkhullskirurgi. MR er en annen diagnostisk metode, men den tillater ikke korreksjoner samtidig som undersøkelsen. MR gir imidlertid detaljerte bilder av leddet.

Operasjon av ledd for å fjerne løse biter gjøres vanligvis når de kan påvirke leddbevegelsen eller skape betennelse i leddet. Ikke alle løse biter må opereres ut, da det avhenger av plasseringen og om de kan skape problemer i fremtiden.

De vanligste leddene som opereres inkluderer haseledd, kodeledd, forkne, bakkne, og hovledd. Det er viktig å vite om det er et problem i et ledd og om det kan føre til problemer i fremtiden, og diagnostiske injeksjoner før operasjonen er en del av denne vurderingen.