Leddproblemer hos pensjonerte hester

Leddbetennelse er en vanlig lidelse blant hester, med årsaker som spenner fra akutte traumatiske overbelastninger til gjentatte mindre belastninger. Dette kan skyldes faktorer som ikke-optimal hovbalanse.

Ideelt sett, hvis skaden begrenser seg til en betennelsestilstand i leddkapselen, og antiinflammatorisk behandling blir iverksatt i tide, har lidelsen ofte en god prognose. I slike tilfeller kan vi håndtere tilstanden med medisinsk behandling.

I andre tilfeller involverer skaden leddbrusken i større grad. Prognosen for leddbetennelser avhenger i stor grad av hvor mye brusken er skadet. Hvis skaden går gjennom hele bruskens tykkelse og eksponerer beinvevet under, blir prognosen dårligere. Dette kan resultere i en kombinert kirurgisk og medisinsk lidelse, som ofte diagnostiseres gjennom kikkhullskirurgi, MR-undersøkelser eller ved betydelige røntgenologiske forkalkningsprosesser i leddet.

For hester med slike bruskdefekter kan vi bruke en kombinasjon av et syntetisk plastprodukt og betennelsesdempende leddmedisin. Dette har vist seg å være effektivt for flere tilstander, og vi vil diskutere andre behandlingsalternativer, som stamcellebehandling, senere.

Det er viktig å understreke at denne behandlingen kun er aktuell for pensjonerte hester, da det er en livslang startkarenstid i Norge etter en slik behandling. Til tross for dette kan det gi hesten din flere gode måneder eller år med forbedret livskvalitet.

Noltrex® er en syntetisk hydrogel designet for å smøre leddet direkte, noe som reduserer friksjonen og dermed gir hesten mindre smerte som følge av mekanisk smøring. Det er viktig å merke seg at dette ikke er et legemiddel for smertelindring eller betennelsesdemping, men en fysisk beskyttelse av leddoverflatene. For ytterligere informasjon, besøk www.noltrexvet.com.