Hesteklinikken på Forus travbane
Hesteklinikken på Forus travbane

Leddkirugi – artroskopi

LEDDOPERASJONER

Utstyr for leddoperasjoner har flere anvendelsesområder enn kun å operere ut løse biter. Diagnostisk kan vi lyse inn i leddet og se hvordan brusken er da brusk ikke kan sees på røntgen. Utstyret gir også muligheter for behandlinger som for eksempel å skrape bort påleiringer eller fjerne løs brusk. Ved infeksjoner i ledd vil det være lett å skylle dette godt som et ledd i behandlingen.

Leddskader
Ved leddskader (over-belastninger etc.) vil leddet komme inni en selvødeleggende pro-sess. Det begynner ofte med et traume / en skade på leddkapselen, hvor det oppstår en betennelsestilstand som gjør vevet hovent og smertefullt.

Dersom overbelastningene fortsetter vil betennelsen i leddkapselen vare ved og vi vil få en enzymatisk nedbrytning av leddvæsken. De cellene i leddkapselen som danner leddvæsken, vil også påvirkes til å danne mindre leddvæske og mindre seig leddvæske. Ved belastning vil betennelsesreaksjonen i leddkapselen være så smertefull at hesten halter.

Ved kroniske tilstander vil det skje en forbeining i leddkapselen og i dens overgang til brusken På røntgen vil disse dannelser beskrives som nebbdannelser. I kroniske tilfeller vil vi observere en fortykkelse av leddkapselen med dertil minsket bevegelighet av leddet.

I enkelte tilfeller vil leddkapselen i det betente området vokse utover fra leddkapselen og legge seg over store deler av leddbrusken. Arthroskopisk undersøkelse vil kunne avdekke slike utvekster, som kan bli så store at de kan dekke hele brusken, og hindre opptak av næringsstoffer fra leddvæsken.

I langt fremskredne tilfeller har det blitt en så stor skade at beinvevet under brusken har kommet til syne – leddbrusken på de utsatte steder er slitt bort.

Det er viktig å vite at denne betennelsestilstanden som begynner med et akutt eller gjentatt ufysiologisk traume vil kunne behandles. Hvis en kommer tidlig til med behandlingen kan man snu denne selvødeleggende prosess.

Osteochrondose (OCD) – løse biter
Osteochrondose er en lidelse som i flere tilfeller vil føre til halthet. Det løse fragment i leddet vil være som et irritasjonsmoment, føre til en betennelsestilstand som vil vare ved, og i de fleste tilfeller føre til haltheter som kommer og går.

Det er vanlig å fjerne disse såkalte ”løse biter”. Likevel er det omdiskutert om betydningen av dem og nødvendigheten av å fjerne dem. En må i hvert enkelt tilfelle vurdere størrelse og beliggenhet av dem og gi råd ut fra det. Fakta er likevel at ledd med slike løse fragmenter ofte blir en gjenganger ved behandling av haltheter. Det vil da kunne lønne seg å operere ut disse tidlig og før hestens løpskarriere. Slik slipper en lange skadeavbrekk og mulig operersjon midt i løpskarrieren.

De løse biter oppstår gjerne ved genetisk predisposisjon, rask vekst, akutt skade og fóringsmessige ubalanser.

Hos oss oppdages de løse fragmenter ved røntgenundersøkelse når hesten er rundt ett år gammel eller ved røntgenundersøkelse i halthetsdiagnostikken.

Det er to vanlige manifestasjoner ved osteochrondose; OsteoChrondosis Dissicans; OCD (løs bit) og subcondrale beincyster.

Bakgrunnen for dannelsen av osteochrondose er en feil ved dannelsen av leddbrusk fra det underliggende beinvev hos det voksende individ. Forbeiningen i overgangen til leddbrusken feiler og det dannes for mye leddbrusk. Skader i ledd-brusken fører siden til skade i det underliggende bein-vevet. Noen ganger dannes beincyster som lett sees på røntgen.

Artroskopisk fjerning av løse fragmenter etterfulgt av leddbehandling med ”hanekam”, ”Adequan”, ro og en gradvis opptrening har vist seg å være en vellykket behandlingsmetode.

Cyster under leddbrusken er vanligvis lokalisert til vektbærende området i leddet. I motsetning til de løse fragmenter, dannes disse cyster i osteochondrosesammenheng ved at leddbrusken bukter seg inn i stedet for å løsne.

Ved behandling av slike cyster vil man ved artroskopi fjerne den leddbrusk som ikke har støtte i det underliggende vev (cysten), etterfulgt av for eksempel Adequanbehandling og ro. Dette har gjort sitt til at mange hester har kunnet komme tilbake i trening og konkurranser.