Hesteklinikken på Forus travbane
Hesteklinikken på Forus travbane

Tjenester

Hva gjør vi

Forus Hesteklinikk er en moderne utstyrt klinikk som med digital
røntgenutstyr, digital ultralyd, endoskoper for å se ned i luftveier og
magesekk, blodprøvemaskiner, operasjonssal med tilhørende
oppvåkningsbokser, mønstringshall fot halthetsundersøkeslse av hester, longeringsmuligheter og muligheter for å diagnostisere haltheter ved kjøring på travbanen m.v.

Vi utfører de fleste oppgaver som tilligger en klinikk og har bred
erfaring etter å ha arbeidet med lidelser på hest i snart 40 år. Om få år
satser vi på å ha en veterinær med spesialistutdannelse innen hest ved
Forus Hesteklinikk.

På kirurgisalen foretas generell kirurgi og artroskopi (kikkhulloperasjon
inn i ledd), tannoperasjoner m.m.

I forkant av kjøp eller salg av hest anbefaler vi alle å få en utvidet
undersøkelse av hesten, gjerne kombinert med forsikringsundersøkelse.

Vi har bred kompetanse på utredning og behandling av haltheter på hest, med evt. påfølgende røntgen

– og ultralydundersøkelse av ledd / leddnære strukturer, samt seneskader. I de tilfeller haltheter ikke kan kureres medisinsk, kan en foreta kirurgisk operasjon av ledd. Forebyggende leddoperasjoner for halthet med fjerning av populært kalt «løse biter» er en standard operasjon ved Forus Hesteklinikk.

Røntgen og laboratorium

Ultralyd:
For å sikre korrekt diagnostikk ved haltheter har vi et topp moderne ultralydapparat med ulike typer lydhoder. Skader på sener og leddbånd kan på et tidlig tidspunkt diagnostiseres, lokaliseres og ut fra skadens omfang på et tidlig tidspunkt behandles. Ofte vil en få et forvarsel på en begynnende seneskade ved at en sene eller leddligament fortykkes. Det kan derfor være viktig å se dette slik at en kan tilrettelegge trening ut fra skade slik at hesten ikke bryter fullstendig ned i gjeldende struktur.

Inseminering / gynekologiske undersøkelser
Vi tilbyr inseminering av hopper. Klinikken tilbyr også seksuell helsekontroll med undersøkelse av livmor, eggstokker og drektighetskontroll.

Endoskopiundersøkelse av luftveier
Luftveislidelser hos hest, og spesielt hos sportshestene er et stadig økende problem. Luftveislidelser er etter haltheter den nest viktigste årsaken til nedsatte prestasjoner hos hest. Vi har både fiberoptisk endoskop og videoendoskop for å kunne se ned i luftveiene for å stille diagnoser her.

Gastroskopiundersøkelse av magesekk
Magesår er en underdiagnostisert lidelse på hest og det er angitt at 50 – 90 prosent av hester har magesår, avhengig av om de er hobbyhester, ridehster, trav- eller gallopphester.
Ved Forus Hesteklinikk har vi videogastroskop for undersøkelse og diagnostikk av magesårsproblemer.