Hesteklinikken på Forus travbane
Hesteklinikken på Forus travbane

SjokkbølgebehandlingSjokkbølgebehandling er en ikke-invasiv behandlingsmetode som har blitt stadig mer populær i behandlingen av muskel- og skjelettlidelser hos hester.

Sjokkbølgebehandling innebærer å sende høyenergiske lydbølger gjennom hestens vev. Disse bølgene kan bidra til å stimulere helbredelsesprosessen ved å øke blodtilførselen og stimulere vevsvekst. Behandlingen kan også redusere smerte og betennelse i det behandlede området.

Sjokkbølgebehandling kan brukes til å behandle en rekke muskel- og skjelettlidelser hos hester, inkludert senebetennelse, leddlidelser, muskelspasmer og skader på benvev. Det kan også være nyttig i rehabiliteringsprosessen etter en operasjon.

Behandlingen utføres vanligvis av en veterinær og består av flere økter, typisk tre behandlinger med to ukers mellomrom, avhengig av alvorlighetsgraden av lidelsen og responsen på behandlingen. Under behandlingen vil hesten vanligvis bli beroliget for å hindre bevegelse og forhindre skade under behandlingen.

Sjokkbølgebehandling er en relativt trygg behandlingsmetode med få bivirkninger.

Det er 10 dagers karens før det er lov å starte stevne ved bruk av trykkbølgebehandling og dette skal føres i hestens helsekort. I Norge er det kun veterinærer som har lov å utføre behandlingen.