Hesteklinikken på Forus travbane
Hesteklinikken på Forus travbane

Stamcellebehandling – både til nydannelse av leddbrusk og senefibre

 

Leddskader: 

Stamcellebehandling har blitt stadig mer vanlig som en alternativ behandling for en rekke lidelser hos hester, inkludert leddproblemer.

Stamcellebehandling kan hjelpe til med å reparere skadet vev og redusere betennelse i leddene til hester. Det finnes to hovedtyper av stamceller som brukes i behandlingen av leddproblemer hos hester:

  1. Mesenkymale stamceller (MSCs): Disse stamcellene kan finnes i beinmargen, fettvev eller blod. MSCs er spesielt gunstige for å behandle leddproblemer fordi de kan produsere forskjellige typer vev, inkludert brusk, ben og bindevev.

  2. Embryonale stamceller: Disse stamcellene er vanligvis ikke brukt i behandlingen av hester på grunn av etiske bekymringer.

For å utføre stamcellebehandling, tas stamcellene fra hestens egen kropp eller fra en donorhest og blir deretter isolert og multiplisert i et laboratorium. Deretter injiseres stamcellene direkte i det skadede leddet til hesten.

Studier har vist at stamcellebehandling kan redusere betennelse og smerte i leddene til hester og forbedre leddfunksjonen. 

Det er også viktig å merke seg at stamcellebehandling er en relativt ny og kostbar behandlingsmetode

Vi bruker et kommersielle produktet Articell Forte og har per 2023 behandlet 15 ledd med dette. 


Seneskader

Stamcellebehandling er en behandlingsmetode for seneskader hos hester. Seneskader kan oppstå som følge av overbelastning, traumer eller andre typer skader, og kan føre til smerter, stivhet og redusert funksjonsevne hos hesten.

Stamcellebehandling innebærer bruk av stamceller for å reparere skadet vev. Stamceller er spesielle celler som har evnen til å utvikle seg til ulike celletyper i kroppen, og de kan derfor bidra til å reparere skadet vev. Ved seneskader kan stamceller bli høstet fra hestens egen fettvev eller benmarg, og deretter injiseres direkte inn i den skadede senen.

Studier har vist at stamcellebehandling kan føre til forbedring i seneskader hos hester, inkludert økt vekst og reparasjon av seneceller, redusert betennelse og smerte, og bedre funksjonsevne. Skaden gror uten arrvev. 

Vi bruker produktet RenuTend og har til nå meget gode erfaringer med dette.