Hesteklinikken på Forus travbane
Hesteklinikken på Forus travbane

Veterinær André Løkken

Heltids hestepraktiserende veterinær som har arbeidet med hest siden 1998.

Spesielle interesser:
Det er André som foretar leddoperasjoner ved klinikken og har gjort dette siden 2003.

André er spesielt interessert i tannarbeide på hest og har fordypet seg i tenner ved den svenske veterinærhøyskolen og er ferdig med disse kurs. Ved Forus hesteklinikk har vi etablert Forus hestetannklinikk. Ved klinikken har vi tannskop for undersøkelse av munnhule.

André har laget det formular som alle norske veterinærer bruker ved kjøp-, salg og forsikringsundersøkelser. Han har spesiell interesse for undersøkelse av hest i sammenheng med handel slik at de som skal kjøpe hest kan bli kjent med forskjellige problemstillinger i forkant av kjøpet.

Andre interesser:  halthetsutredninger, røntgenundersøkelse for hovbalanse og samarbeid med hovslagere, temakvelder og foredrag, utredning av luftveislidelser og magesårundersøkelser.

André har vært stasjonsveterinær ved 3 avlstasjoner i distriktet og har hatt spesiell interesse for inseminering og nedfrysing av frossen sæd.

André reiser i tillegg til å være ved klinikken omkring på stallene i Sandnes, Stavanger, Sola, Ålgård, Rennesøy og Tau / Ryfylke. Han har også kunder langt E39 mellom Sandnes og Kristiansand. Tidligere var han også ved Haugaland hesteklinikk i Haugesund.

André har vært aktiv i Den norske veterinærforening der han har vært leder i Hestepraktiserende veterinæreres forening i to omganger. Han har også vært medlem av Sentralstyret i Den norske veterinærforening, Yrkesetisk råd i Den norske veterinærforening samt vært med i styret i Roagaland Veterinærforening.

André har videre arrangert flere kurs for hestepraktiserende veterinærer i Norge i regi av Den Norske Veterinærforening og Forus Hesteklinikk.

André bygget også opp «Hestepraktiserende veterinæreres kundeinformasjonsgruppe» på Facebook og gruppen har ca 8500 medlemmer.

André har dessuten bygget opp og drifter Facebook-gruppe for hestepraktiserende veterinærer. Gruppen har over 1000 medlemmer.

På fritiden er André interessert i tennis der han har vært leder i Sandnes tennisklubb og er rypejeger med hund.

André Løkken
Mobil: 454 60 400
Mail: andre@forushesteklinikk.no