Veterinær André Løkken

Heltids hestepraktiserende veterinær som har arbeidet med hest siden 1998. Han er medeier i Forus hesteklinikk.

Spesielle interesser:

Det er André som foretar leddoperasjoner ved klinikken og har gjort dette siden 2003. André har laget det formular som alle norske veterinærer bruker ved kjøp-, salg og forsikringsundersøkelser. Han har spesiell interesse for undersøkelse av hest i kjøpssammenheng slik at de som skal kjøpe hest kan bli kjent med forskjellige problemstillinger i forkant av kjøpet. André har vært stasjonsveterinær ved 3 avlstasjoner i distriktet og har spesiell interesse for inseminering med frossen sæd.

André er spesielt interessert i tannarbeide på hest og har fordypet seg i tenner ved den svenske veterinærhøyskolen og er ferdig med disse kurs. Ved Forus hesteklinikk har vi etablert Forus hestetannklinikk.

Andre intresser: halthetsutredninger, nedfrysing av sæd, temakvelder og foredrag, utredning av luftveislidelser og magesårundersøkelser.

André reiser i tillegg til å være ved klinikken omkring på stallene i Sandnes, Stavanger, Sola, Ålgård og Rennesøy. Tidligere var han også ved Haugaland hesteklinikk i Haugesund.

André har vært aktiv i Den norske veterinærforening der han har vært leder i Hestepraktiserende veterinæreres forening i to omganger. Han har også vært medlem av Sentralstyret i Den norske veterinærforening, Yrkesetisk råd i Den norske veterinærforening samt vært med i styret i Roagaland Veterinærforening.

André har videre arrangert flere kurs for hestepraktiserende veterinærer i Norge i regi av Den Norske Veterinærforening og Forus Hesteklinikk.

André bygget også opp «Hestepraktiserende veterinæreres kundeinformasjonsgruppe» på Facebook og gruppen har ca 8500 medlemmer.

André har dessuten bygget opp og drifter Facebook-gruppe for hestepraktiserende veterinærer. Gruppen har 800 medlemmer.

På fritiden er André interessert i tennis og småfugljakt.

 

André Løkken
Mobil: 454 60 400
Mail: andre@forushesteklinikk.no