Hesteklinikken og hestetannklinikken på Forus travbane

Ultralydundersøkelser

Ultralydundersøkelse med digitalt ultralydapparat

Ultralydundersøkelser er en svært viktig del av diagnostikken ved haltheter. Ved en slik undersøkelse vil en kunne studere leddnære strukturer som kollateralligamenter, utspring og feste til sener, samt studere sener og seneskader.

Ultralyd benyttes også til undersøkelse av muskulatur og til å vurdere byller og kuler av ulikt slag.

Vi har to Mylab 30 som er digitale apparater som vil kunne overføre undersøkelsen som er gjort til CD eller sende denne på mail.