Hesteklinikken på Forus travbane
Hesteklinikken på Forus travbane

Ultralydundersøkelser

Ultralydundersøkelse med digitalt ultralydapparat

En ultralydundersøkelse av hesten, er en medisinsk undersøkelse som bruker høyfrekvente lydbølger til å skape et bilde av indre organer og vev i hesten. Ultralydundersøkelser kan brukes til å diagnostisere og overvåke en rekke tilstander hos hester, inkludert skader på sener, ledd og muskler, samt undersøkelse av reproduktive organer som livmor og eggstokker.

Under en ultralydundersøkelse vil veterinæren påføre en gel på området som skal undersøkes, vanligvis området rundt det aktuelle organet eller vevet. Deretter vil en liten enhet som kalles en transducer, som produserer og mottar ultralydbølger, bli plassert på området. Transduceren vil sende ut lydbølger som reflekteres av organene og vevet i hesten, og disse refleksjonene vil deretter bli fanget opp av transduceren og omformet til et bilde som kan vises på en skjerm.

En ultralydundersøkelse av hesten er vanligvis en trygg og ikke-invasiv prosedyre, og kan utføres på en klinikk eller på gården der hesten oppholder seg.

Ultralydundersøkelser er en svært viktig del av diagnostikken ved haltheter. Ved en slik undersøkelse vil en kunne studere leddnære strukturer som kollateralligamenter, utspring og feste til sener, samt studere sener og seneskader. Ultralyd benyttes også til undersøkelse av muskulatur og til å vurdere byller og kuler av ulikt slag.