Hesteklinikken og hestetannklinikken på Forus travbane
Hesteklinikken og hestetannklinikken på Forus travbane

Trykkbølge behandling

TRYKKBØLGEBEHANDLING

Barbell db Siglavy Bagdady 1902

Hva er trykkbølger?
Trykkbølger er høy-energi lydbølger som blir overført fra apparatet og inn i det aktuelle vev en ønsker å behandle. Der trigger de kroppens egne reparasjonsmekanismer ved å stimulere immunologiske celler.

I motsetning til hva navnet indikerer, så er sjokk-bølge behandling ikke behandling ved bruk av elektriske pulser, men heller høy-energi akustiske pulser, nesten som lydbølger, og de har evnen til å bevege seg gjennom bløtt vev og utøve sin effekt på bein og mineraliserte strukturer.


Ventron 300

En trykkbølgemaskin består av en maskin som genererer akustiske pulser og et hode som overfører disse pulsene til strukturer i kroppen en ønsker å behandle.

Siden de akustiske bølgene kan bevege seg gjennom mykt vev, de kan bli rettet direkte mot nyrene, da de beveger seg direkte gjennom muskler og nyrevev. Når bølgene treffer noe hardt slilk som nyrestein, kan de lage fraktuerer i nyresteinen. Ved å brekke opp steinen i flere små bruddstykker, kan den fjernes via urinen, slik at en slipper kirurgisk inngrep.

Trykkbølgebehandling har blitt brukt lenge i både human- og veterinærmedisin – og det oppdages stadig nye indikasjoner for bruk av denne type terapi. Trykkbølgebehandling kan stimulere beinvekst og heling og er smertestillende

Siden de akustiske lydbølgene kan bevege seg gjennom bløte vevsdeler til de når harde materialer, kan de brukes til å behandle beinstrukturer. For frakturer i bein som ikke heles godt, eller stressfrakturer hos hester, så kan en lavdoserte akustiske sjokkbølger stimulere beinheling på to måter; ved å stimulere osteoklaster (beinceller som remodellerer bein) og ved å stimulere dannelsen av nye små blodkar.

I tillegg til å fremme heling av skader og ha betennelsesnedsettende egenskaper, vil sjokkbølgene virke på to måter for å redusere smerte: betennelsesnedsettende ved å redusere mengden betennelsesmediatorer som forårsaker smerte. I tillegg virker det som bølgene midlertidig opphever transmisjonen av nerveimpulser langs nervene. Disse egenskaper er viktige for å behandle hunder og hester som har artritt (leddbetennelse)

Det finnes forskjellige trykkbølgeapparater på markedet; de som gir ufokuserte sjokkbølger og den nyeste teknologien som gir fokuserte sjokkbølger.

Ved Forus hesteklinikk har vi fokusert trykkbølge.

Hvordan utføres trykkbølgebehandling?
Etter å ha diagnostisert et problem, vil veterinæren avgjøre om lidelsen er egnet for sjokkbølgebehandling. Behandling av hesten krever en mild sedasjon (beroligende). Behandlingen tar normalt 10 – 20 minutter. En behandling består som oftest av 3 behandlinger. Styrke på sjokkbølgene og antall er avhengig av om lidelsen er akutt eller kronisk og hvilke strukturer som er involvert.

Er det karenstid før løp ved en slik behandling?
Ja, det er 10 dagers karenstid før løp/stevne – og behandling foretatt av veterinæren skal føres inn i helsekortet som følger passet.
Trykkbølgebehandling er potent smertestillende og følgelig skal behandling foretatt av veterinæren føres inn i helsekortet.

Er det bare veterinærer som utfører slik behandling?
Ja, det er viktig å presisere at det skal stilles diagnoser før en benytter et slikt apparat, da det kan kamuflere lidelser ved sin potente smertestillende effekt.Sjokkbølger skal med andre ord ikke brukes ukritisk. Da behandlingen er potent smertestillende er det i flere land restriksjoner over hvem som kan utføre slike behandlinger. I skandinavia ser dopingutvalgene på å innføre en slik godkjenningsordning for veterinærer, på lik linje med det en ser i USA.

Hvilke lidelser har indikasjon for trykkbølgebehandling?

Trykkbølgebehandling er vanligst brukt for å behandle ligamentskader eller skader i sener, og behandlingen har vist seg svært effektiv til å redusere smerte og fremme heling av skaden

Behandlingen er også vanlig ved hovsenebeinslidelser og kan sammen med korrekt skoing, fjerne smerte i løpet av kort tid.

Det er viktig å merke seg at trykkbølgebehandling ikke er en universal behandling som hjelper mot alt og alle lidelser. Behandlingen har definitive fordeler, men er mest effektiv sammen med andre behandlingsregimer, som medisinsk behandling, korrigerende skoing og rehabiliterende fysioterapi.

Lidelser hvor behandling med trykkbølge er indikert:
– seneskader (akutte og kroniske)
– ligamentskader
– ryggømheter
– muskelsmerter
– lidelser i sacro-ilealområdet
– kissing spines
– bein- og beinhinnelidelser
– leddlidelser
– artritter i hase
– hovsenebeinslidelser
– stress-frakturer
– ringfotlidelser
– skader i sesamoidbein