Røntgenundersøkelser

Røntgenundersøkelser med digitalt røntgenapparat

Ved hesteklinikken og ambulatorisk på stallene bruker vi røntgen ved forskjellige anledninger. Tradisjonelt har røntgen blitt brukt for å se etter brudd, fissurer og etter osteochondrose (løse biter i ledd).
Det å ta røntgen av høver for å se på hovbeinets plassering (men også hovsenebeinets plassering etc) er en viktig del bruken av røntgen. Ved klinikken samarbeider vi med flere hovslagere som er interessert i å sko etter røntgenbilder for å optimalisere hovbalansen.