Hesteklinikken og hestetannklinikken på Forus travbane
Hesteklinikken og hestetannklinikken på Forus travbane

Kolikk operasjon

Kolikk operasjon


Ove vasker og klargjør hesten til operasjon

De fleste av kolikktilstandene kan behandles medisinsk, mens ca 7 % er såkalte kirurgiske kasus der operasjon er eneste løsning for å redde hestens liv.
I takt med utviklingen innen veterinærmedisinen har flere og flere hester blitt operert .


Hesten ligger i stabil gassnarkose og er tildekket for en steril operasjon.
Veterinær Per Oma styrer og overvåker narkosen.

Ved Forus Hesteklinikk har vi tidligere operert flere hester med inneklemt lyskebrokk og en hest med tarmslyng. Denne gangen ba vi Sjefsveteriær Arne Holm
ved Bjerke Dyrehospital om assistanse for å bruke hans kompetanse i vår nye operasjonssal.  Vi har gjennom flere år hatt et godt samarbeide med Arne Holm der han kom til Forus Hesteklinikk for å operere og operere ut løse biter fra ledd. Vi har nå kjøpt eget utstyr for dette.

Hesten kom inn til klinikken på formiddagen etter at en alvorlig tilstand i buken utviklet seg. Bukomfanget økte på grunn av gassopphopning i tykktarmene. Ingen avføring kom ut. Ved endetarmsundersøkelse fant vi tykktarmavsnitt som var dreid. Selv om hesten hadde fått en smertestillende sprøyte, hadde den kolikksymptomer og ville rulle seg i boksen. Puls og respirasjon var ennå på et akseptabelt nivå. Vi valgte å operere hesten da medisinsk behandling ikke ville løse kolikktilstanden.

Det er viktig å ta denne beslutningen på et tidlig tidspunkt. Hvis vi venter for lenge ,vil prognosen forverres betraktelig. Ved kolikkoperasjoner åpner vi inn til buken i midtlinjen og går inn med armene for å orientere oss og lete etter unormale tilstander.

I dette tilfellet var tykktarmene svært fylt med gass som vi først fjernet med sug. Etter dette fikk vi muligheten til å komme bedre til de forskjellige organer og fant etter hvert et tykktarmsavsnitt langt nede i buken som virket forsteinet med hardt tarminnhold.

Det var umulig å få dette tarmavsnittet opp i såret for å åpne tarmen og ta ut innholdet. Resultatet ble å pumpe 5 liter væske inn i tarmen, massere denne til tarminnholdet ble til en grøtlignende masse. Tarmene ellers ble inspisert og dreiningen på tarmen ble løst. Vi hadde kommet tidlig til med operasjonen slik at tarmen hadde forholdsvis små forandringer. Prognosen ble da god.
Tarmen tømmes for gass,
inspiseres og vi syr igjen.


Det er viktig med kontinuerlig væsketilførsel etter en slik operasjon


Under oppvåkning i oppvåkningsboksen

Etter operasjonen blir hesten lagt i oppvåkningsboksen, og oppvåkningen er rolig og symptomfri
Dagen derpå

Kolikk hos hest er et sykdomskompleks som ytrer seg som smerter fra bukhulen og hesten vil som regel legge seg, rulle seg rundt og bli liggende på ryggen. Symptomene vil variere alt etter årsaken og en er ikke i tvil om hesten har det smertefullt. Vi kan nevne de viktigste kolikkformer:

· Krampekolikk er vanligst og utløses av en eller annen irritasjon av tarmen slik at denne kommer i en krampetilstand. Tarmavslappende og smertestillende behandling virker som regel godt i slike tilfeller.

· Vindkolikk er en betegnelse der det kommer en heftig gjæring med gassdannelse i stortarmene. Denne kan være primær ved tilførsel av lett gjærbart fòr, eller sekundær til en passasjehindring som i vårt tilfelle.

· Forstoppelse i tykktarm og blindtarm. Symptomene ved slike tilstander vil som regel være mildere enn når tynntarmen er involvert. Om vinteren når drikkevannet blir kaldt vil hestene drikke mindre, dette resulterer i at de har lett for å få forstoppelse. Ved kuldeperioden i fjor hadde vi 10 slike tilfeller. Det er viktig å gi lunkent vann i bøtte og dekke til automatiske drikkekar i slike kuldeperioder. På denne måte kan man få kontroll med den mengden vann hesten drikker.

· Tarmslyng i forskjellige tarmavsnitt og lyskebrokk er tilfeller der operasjon må gjøres for å redde hesten.

· Å stille en korrekt kolikkdiagnose kan være vanskelig og veterinæren arbeider under et tidspress. Det må ikke gå mer enn 6-8 timer før en begynner på en kolikkoperasjon. Overlevelsesprosenten ved kolikkoperasjoner har den siste mannsalder økt fra rundt 20 % til 80 % vesentlig på grunn av 3 ting; tidlig diagnose, antibiotika og væskebehandling. En slik operasjon er svært kostnadskrevende, både personellmessig og i utstyr og medisin. Man må påregne kostnader på +/- 30.000 kr. ekskl. m.v.a. for operasjon og etterbehandling. Det er i slike tilfeller det er fornuft å ha veterinærforsikret hesten sin.