Hesteklinikken og hestetannklinikken på Forus travbane
Hesteklinikken og hestetannklinikken på Forus travbane

Avføringsprøver

Helt fersk avføringsprøve tas ut og leveres på Veterinærinstituttet – Veterinærhøyskolen ved Høylandskirka i Sandnes.

En ber om bakteriologisk dyrkning og undersøkelse for parasittegg.

Merk prøven gjerne med at det skal sendes en kopi til den veterinæren du bruker