Hesteklinikken og hestetannklinikken på Forus travbane
Hesteklinikken og hestetannklinikken på Forus travbane

Allergi hos hest

Allergi hos hest

Allergisk hudsykdom hos hest

Allergisk hudsykdom hos hest kan arte seg som urticaria, atopi, sommereksem, fôrallergi eller kontaktallergi. Vår viten om allergiske lidelser hos hest er fortsatt helt i begynnelsen. Men det finnes mange likheter mellom allergiske reaksjoner hos hest og hos mennesker. Reaksjonene kan grovt inndeles i to grupper:
Antistoffmediert reaksjon som utløses av en binding av antistoff til et antigen.
T-lymfocyttmediert reaksjon som er en 2-3 dager forsinket reaksjon fordi den er avhengig av visse effektorceller (makrofager) og signalstoffer (cytokiner).

Til den første gruppen hører såkalt Type 1 hypersensitivitet. Kliniske symptomer hos hest assosiert med Type 1 hypersensitivitet og IgE svar omfatter urticaria, culicoides hypersensitivitet, allergisk bronkitt, kronisk obstruktiv lungesykdom (COPD) og systemisk anafylaktisk reaksjon. IgE binder seg til en spesifik Fcε-receptor som sitter på mastcellen og på basofile celler. Når en slik mastcelle eller basofil kommer i kontakt med et allergen fører dette til degranulering og utskillelse av diverse inflammatoriske mediatorer noe som resulterer i en akutt, men kortvarig allergisk reaksjon. Hos hest har man påvist at mediatoren histamin spiller en rolle under culicoides hypersensitivitet og COPD. Også andre mediatorer som leukotriener og prostaglandiner er beskrevet under anafylaksis og platelet activating factor er påvist ved culicoides hypersensitivitet.

Allergi hos hest kan være forbundet med eller uten
kløe og manifestere seg som:
Urtikaria
Atopi
Insekt hysersensitivitet
Fôrallergi
COPD (ikke omhandlet her)
Anaflylaksi (ikke omhandlet her)

1. URTIKARIA

Aetiologi
Immunologisk (mastcelle degranulering)
Ikke immunologisk (sol, trykk, kulde, anstrengelse)

Utløsende faktorer kan være:
Medisiner
Vaksiner
Fôr
Planter
– nesle, smørblomst
Hypersensitivitet
– atopi, fôrallergi-insektstikk/ -bitt
infeksjoner
– bakteriell, viral, fungal, parasittær
Kontaktirritasjon
– medisin spray, pour on, sal såpe, planter på beite

Kliniske symptomer
Wabler, kløende eller ikke, akutt eller kronisk
Hvor som helst på kroppen
Pelsen over wablene kan reise seg
Man kan lage en fordypning med fingeren
Man kan dele inn etter størrelsen og utformingen

Diagnose
Urtikaria er ingen diagnose, bare et reaksjonsmønster i huden. Årsaken finner man i mindre enn 25% av tilfeller i humanmedisinen. Den krever en grundig, planlagt utredning. Årsaker som rapporteres hyppigst er: medisiner (Penicillin), atopi, fôr, infeksjoner. Anamnesen og årstidsvariasjonen er viktig.

Terapi
Prøv å finne utløsende faktorer: medisiner, vaksiner, infeksjoner, parasitter
Prednisolon 2mg/kg/dag i 3-10 dager, så annen hver dag, så dosereduskjon
Vedlikeholdsbehandling ved idiopatisk urtikaria: hydroxizin (Atarax) ca 1-2mg/kg 2-3 ggr daglig kan forsøkes forebyggende
Videre testing
– Diett skifte: bare alfalfa, bare timotei-høy
– ALLERCEPT IgE test/ Intradermal test
– Trykk indusert dermatografisme
– Isbiter på huden i 5 min bekrefter kulde urtikaria
– 30 min anstrengelse kan provosere anstrengelses urtikaria

2. ATOPI
Dette er en genetisk disposisjon til å danne antistoffer til allergener i omgivelsen (slik som støvmidd, lagermidd, gress pollen, ugress pollen, muggsopper. IgE binder seg til mastceller og basofile celler i huden og respirasjonstrakt, noe som ender med utskillelsen av diverse mediatorer (histaminer, leukotriener, interleukiner etc).
Extrinsic form: IgE-assosiert
Intrinsic form: ingen stigning av IgE (men klinisk som atopisk dermatitt)

Komplisert, multifaktoriell, genetisk predisponert patofysiologi

Kliniske symptomer
Kløe er hovedsymptomet. Fører til alle slags sekundær lesjoner. Hovedsakelig ører, ansikt, ventrale abdomen og beina. Men også man, halefeste, dorsum forekommer. Hestene biter seg, skubber seg, stampe med hovene, vifter med halen.
COPD (astma)
Tilbakevendende urtikaria med eller uten kløe
Steril eosinofil follikulitt
Begynner tidlig (1-6 år)

Diagnose
Anamnese, grundig klinisk undersøkelse og utelukkelse av relevante differensialdiagnoser. Differensialdiagnoser varier med distribusjonen:
Ansikt
– fôrhypersensitivitet, insekthypersensitivitet, Dermanyssus gallinae, lagermidd
Ører
– fôrhypersensitivitet, insekthypersensitivitet, Psoroptes
Halsen
– fôrhypersensitivitet, insekthypersensitivitet, lagermidd
Manen
– fôrhypersensitivitet, insekthypersensitivitet, Psoroptes, lus
Dorsum
– lus, fôrhypersensitivitet, insekthypersensitivitet
Halefeste
– Chorioptes, lus, Psoroptes, oxyuriasis, fôrhypersensitivitet, insekthypersensitivitet
Beina
– Chorioptes, Dermanyssus gallinae, kontaktdermatitt, strongyloides, fôrhypersensitivitet, insekthypersensitivitet
Ventrum
– kontaktdermatitt, Dermanyssus gallinae, fôrhypersensitivitet, insekthypersensitivitet

Årstidsvariasjon:
Sommer
– insekthypersensitivitet
Vinter
– lus, chorioptes skabb

Hester kan ha atopi og/eller insekthypersenitivitet og/eller fôrhypersensitivitet samtidig.

Det er viktig å utelukke alle andre årsakene før man går videre til allergitesting. En allergitest kan ikke stille diagnosen atopi! Den brukes kun til å identifisere allergenene som man skal unngå eller bruke i en allergen-spesifik immunterapi.

Hvilken allergi-testmetode er best?

Intradermal testing
Fordeler
– En veldig sensitiv allergitest metode
– Benytter huden som testorgan
– Kan måle evt. senreaksjon
Ulemper
– Falsk positive reaksjoner er hyppige (ekstrakt kan inneholde stoffer som fører til mastcelle degranulering uten at pasienten er allergisk mot dette stoffet, kryssreaksjon av middene hos pasienter med skabb)
– Resultatet avhengig av hvilken type ekstrakt som benyttes
– Ekstrakter og interpretasjonskriterier ikke standardisert nok
– Subjektiv, ikke lett å reprodusere
– Et inngrep som kan indusere eller øke en IgE respons
– Pasienten må bedøves og barberes
– Krever erfaring i tolkning av resultatet
– Krever oppbevaring av ekstrakter med kort holdbarhet

In vitro allergi tester
Fordeler
– Måler kun IgE bundet til mastcelle (høy spesifisitet, gjelder ALLERCEPT™)
– Objektiv og reproduserbar
– Krever kun en blodprøve
– Praktisk for eier og pasient
– Erfaren veterinær dermatolog hjelper i tolkning av resultatet og velger ut allergener til immunterapi (gjelder allergitestsystem i Norge og Sverige).
Ulemper
– Mindre sensitiv enn intradermal test
– Måler bare potensial for umiddelbar reaksjon.
– IgE nivå kan falle utenfor sesongen hos sesonale allergikere (falsk negative)
– Eldre tester kryssreagerer med IgG og kan gi falsk positive utslag (gjelder ikke ALLERCEPT™)

Hva er ALLERCEPT™ testen?
HESKA Corporation har utviklet en meget spesifikk metode for å kunne påvise canin og felin IgE. ALLERCEPT™ testen benytter alfa-kjeden av mastcelle reseptoren for IgE (Fcε R1α) for å påvise allergen-reaktiv IgE i serum, istedenfor monoklonale eller polyklonale anti-IgE antistoffer. Denne reseptoren binder seg spesifik til IgE. Falsk positive kryssreaksjoner med andre immunglobuliner forekommer ikke. Bare antistoffer som binder seg til reseptoren blir påvist. Eventuelle andre antistoffer i serum som kan binde seg til allergener, men ikke til reseptoren, påvises ikke. Disse er heller ikke relevant i den allergiske prosessen. HESKA har bidratt med verdifull allergiforskning og nye testprosedyrer i det siste tiår.

Hva med hesten? I en studie som har sammenlignet intradermaltest med andre RIA og ELISA tester viste reseptor testen den beste korrelasjonen med intradermaltesten (Lorch et.al AmVetMedAssoc, 2001;218).

Terapi
Husk kløeterskel! Bruk kombinasjonsbehandling!
Unngå de sykdomsfremkallende allergenene så langt som mulig. Hesten kan med hell flyttes til et annet sted. Bruk høy og halm av god kvalitet. Fluene må bekjempes effektivt, et heldekkende hesteteppe kan forsøkes, høyet bør bløtes, hesten holdes ute, mens rengjøring av boksene foretas og stallen luftes grundig.
Badebehandling en gang ukentlig med mild shampo og balsam hvis mulig (VetriDerm Intensive shampo + conditioner + spray).
Prednisolon kan være nødvendig over kortere perioder. 2mg/kg/dag inntil kløen er under kontroll (3-10 dager), så annen hver dag, så dosereduksjon til lavest mulig dose.
Antishistaminer: hydroxyzin (Atarax) ser ut til å hjelpe mot kløe og urtikaria. Det anbefales å gi 1-2mg/kg 2-3 ganger daglig. Bivirkninger som man kan observere er: tretthet, forandret adferd.
Omega-3 fettsyrer (f. eks. Dr.Baddakys Fiskeolje) har en synergistisk effekt med antihistaminer/steroider i den betennelses dempende prosessen. Det anbefales 50-100ml fiskeolje til hest daglig. Interessen er økende.
Hyposensibilisering skal kunne fungere like bra som for hunder. Den skal vurderes hvis ”ingenting annet” fungerer, plagene varer lengre enn 4-6 måneder i året. Prosedyren er ikke standardisert. Protokollen må tilpasses individuelt.

3. INSEKT HYPERSENSITIVITET (Sweet itch, sommereksem)

Aetiologi
Dette er den vanligste av hestens allergiske hudsykdommer:
Allergisk reaksjon til spytt fra bitende insekter (Culicoides, Simulium, Stomoxys mfl)
Type I og type IV hypersensitivitet
Det finnes 800-1000 Culicoides species i verden
Genetisk og familie predisposisjon (Islandshest)
Araber hest, Connemara, Quarterhorse i risikosonen?
Ca 80% av hester med klinisk sommer eksem slår ut på hudtesten, mange reagerer mot to typer insekter
IgE antistoffer spiller en rolle under insekthypersensitivitet hos hest
IgE antistoffer til Culicoides ble funnet kun hos hester med insekt hypersensitivitet
IgE Culicoides spesifikke antistoffer kunne ikke påvises hos hester utenfor sesongen når de kliniske symptomene var borte

Kliniske symptomer
Starter i 3-4 års alder
Familie-, rasedisposisjon
I Skandinavia som regel sesongvariasjon
Distribusjon
– dorsal (mest typisk) eller ventral eller en kombinasjon
– kløe som starter ved man, halefeste, kryss, så spredning
– sekundære lesjoner og hudinfeksjoner
– adferdsforstyrrelser
– vekttap

Diagnose
Differensialdiagnoser som under atopi (se tidligere)
Intradermal test (80% viser multiple reaksjoner)
Hva med in vitro tester? Det kommer an på testmetoden som benyttes.

Basofil degranulasjonstest (immunologisk institutt, Hannover, D) gir gode resultater (80% viser reaksjoner) men krever fersk blod (ikke eldre enn 24 timer)

HESKA Fc-epsilon reseptor test (ALLERCEPT) ser også ut til å stemme bra (70% viser reaksjon) (studie under publikasjon).

Konklusjon: man må stille diagnosen klinisk først og så må man teste i sesongen

Terapi
Denne består av insekt-kontroll og kløedempende behandling:
Unngå kontakt, helst oppstalling fra ettermiddag til morgen, insektdekken
Sterke vifter i stallen
Insekt repellent appliseres om ettermiddagen
Stille vann dreneres
Myggnetting
Pyrethroid øremerke til ku festes på grimen
Smøre på flytende paraffin eller mineralolje
Behandle evt. hudinfeksjon som også fører til kløe
Prednisolon (se under atopi)
Antihistaminer (se under atopi)
Omega-3 fettsyrer som støtteterapi (se under atopi)
Hyposensibilisering med insekt ekstrakter kan forsøkes , men den har så langt ikke kunne dokumenteres godt nok. Vi har imidlertid flere kunder som rapporterer at hestene blir bedre under sommeren, når det hyposensibiliseres.

4. FÔRHYPERSENSITIVITET

Hypersensitivitet (immunologisk) eller intoleranse (ikke immunologisk) ???

Hos mennesker har de fleste matintoleranse og ikke matallergi.
Ingen studier er gjort på hva som kan utløse fôrintoleranse hos hest.

Kliniske symptomer
Kløe og urtikaria på hode, hals, abdomen, kryss
Noen hester viser bare halekløe

Diagnose
Utlukk differensialdiagnoser (se under atopi)
Eliminasjonsdiett med ny proteinkilde i 4 uker, så re-introduksjon av det gamle fôret
Ingen tilsetninger, ingen ”heste-godis”

Eksempel: bare alfalfa, bare havre eller bare timotei høy. Hvis man må bruke kraftfôr i tillegg til grovfôr skal man ikke gi blandinger, men et rent kornprodukt (for eksempel bare havre)

Hvis tilstanden bedres tilsetter men det ”gamle fôret”. En reaksjon vil vise seg alt fra 12 timer til 7 dager.Serologiske tester eller hudtester for fôrallergi er ingenting verdt. Nesten alle hester (og hunder, katter) vil ha positive utslag på disse. De lar seg ikke verifisere in vivo.

Terapi
Unngå fôret hesten ikke tåler
Ikke alle svarer like bra på prednisolon

Kilde: Scott, D.W., Miller, W.H. Equine Dermatology, Saunders 2003

Babette Taugbøl
Veterinær og dermatolog (Cert VD)

Allergiprogram til hest
HESKA Allergiprogram til hest

Representert i Norge gjennom Dr. Baddaky as. HESKA allergi program er ledende i Europa når det gjelder diagnose og immunbehandling av atopi hos hund, katt og hest. Vi kan tilby gode paneler til hest som inkluderer de viktigste allergenene i Skandinavia.

Prosedyre:
Allergiske reaksjoner hos hest sees hyppigst i form av astma, urtikaria eller kløe. Andre differensialdiagnoser for disse sykdomssymptomene må utredes før en går videre til Ig-E testing. Ved mistanke om atopi sendes så 2,0 ml serum eller heparin-plasma sammen med rekvisisjonsskjema til Dr. Baddaky as, PB 23, 2230 Skotterud. Rekvisisjonskjema (samme som til hund og katt) ligger ved som pdf fil . Veterinær og dermatolog Babette Baddaky Taugbøl eller Karin Andersen vurderer personlig alle prøveresultatene og kommer med et forslag for hvilke allergener man best bør inkludere i en eventuell immunterapi. Du kan få svar som e-post, fax eller brev.

Start med en ALLERCEPT screening test (Fcε Receptor test)
Vi kan tilby en screening test for hest som tester for:
Innendørs allergener (midd)
Utendørs allergener (pollen)
Muggsopper
Insekter

Ettersom hva denne testen er positiv for kan man gå videre med identifikasjonen av enkelt allergener (enten 24 allergen allround panel, innendørs panel, nordisk pollenpanel, pollenpanel + midd eller insektpanel)

HESKA ALLERCEPT™ 24 allergener (Fcε Receptor test)
Dette er den mest moderne og best dokumenterte in vitro allergitesten.
Testpanel – 24 allergener:
Hundegras/ Dactylis glomerata
Timotei/ Phleum pratense
Rug/Secale cerealex
Burot/ Artemisia vulgaris
Melde/ Chenopodium sp.
Smalkjempe/ Plantago lanceolatum
Stornesle/ Utrica diodica
Krushøymole/ Rumex crispus
Hengebjørk/ Betula alba
Selje/ Salix caprea
Hassel/ Corylus sp.
Bøk/ Fagus sylvatica
Muggsopper:
Alternaria alternata
Aspergillus fumigatus
Cladosporium herbarum
Epicoccum nigrum-purpurasceus
Helmintosporium halodes
Penicillium notatum
Fusarium culmorum
Ustilago tritici
Rhizopus nigricans
Midd:
Lagermidd/ Acarus siro
Husstøvmidd D.farinae og D.pteronyssinus
Lagermidd/ Tyrophagus putrescentiae

HESKA ALLERCEPT™ insektpanel (Fcε Receptor test) til hest
Dette er et eget panel for de hestene hvor man mistenker allergiske reaksjoner overfor insekter. Ved positive reaksjoner mot noen av disse allergenene er det viktig at hesten unngår kontakt. Immunterapi mot insekter er under utprøving og kan bestilles. Kontoret har mer informasjon om behandling av insekthypersensitivitet hos hest.
Simulium (knott, tunflue)
Culex tarsalis (stikkmygg)
Tabanus (klegg)
Stomoxys (stkkflue)
Culicoides spp (stikkflue)
Blatella Germanica (kakerlak)

HESKA ALLERCEPT™ Innendørs panel (Fcε Receptor test)

Et testpanel for hester som kun slår ut på innendørs allergener på screeningen, eller hvor man mener at kun innendørs allergener kan være årsaken til problemet.

Muggsopper:
Alternaria alternata
Aspergillus fumigatus
Cladosporium herbarum
Epicoccum nigrum-purpurasceus
Helmintosporium halodes
Penicillium notatum
Fusarium culmorum
Ustilago tritici
Rhizopus nigricans
Midd:
Lagermidd/ Acarus siro
Husstøvmidd D.farinae og D.pteronyssinus
Lagermidd/ Tyrophagus putrescentiae

HESKA ALLERCEPT™ – Nordisk pollenpanel – 12 allergener (Fcε Receptor test)

Dette panelet velges når en kun ser utslag mot gress eller trepollen på screeningen. Det kan også være aktuelt å lage et pollenpanel i september hvis pasienten har vist forverring av allergisymptomene under våren og sommeren.

Timotei/ Phleum pratense
Hundegras/ Dactylis glomerata
Engrapp/ Poa annua
Raigras/ Lolium perenne
Syre/ Rumex sp
Smalkjempe/ Plantago lanceolatum
Stornessle/ Urtica dioica
Melde/ Chenopodium sp.
Burot/ Artemisia vulgaris
Or/ Alnus sp
Eik/ Quercus sp
Bjørk/ Betula sp.

AUTOVAKSINE OG BEHANDLING AV ALLERGIER:

Kombinasjonsbehandling av atopi:

1. Unngå kontakt med allergener

2. Badebehandling med mild shampo og balsam

3. Allergenspesifikk immunterapi – blir bestilt til denne pasienten

4. Kløedempende medisiner: antihistaminer eller prednisolon

5. Daglig tilskudd av omega-3 fettsyrer (Dr.Baddakys Fiskeolje)

IMMUCEPT allergenspesifik immunterapi
Immucept er preparatnavnet på HESKAs allergenspesifike immunterapi (tidligere kalt hyposensibilisering) til behandling av atopi.

Hvilke dyr kan behandles med Immucept?
Man kan behandle allergiske (atopiske) pasienter når man ikke kan unngå det allergifremkallende agens, når symptomene varer lengrer enn 4-6 måneder årlig og når annen kløedempende behandling ikke har ført frem eller er kontraindisert.

Hvordan fungerer immunterapi?
Forenklet kan man i dag si følgende: Immunterapi blir benyttet på atopiske pasienter. Typisk for atopikere er at de får en sterk aktivering av de såkalte T-hjelper 2 cellene (Th2). Th2 cellene gir en humoral respons med produksjon av immunglobuliner. Immunglobulin E (IgE) binder seg deretter til en spesifikk reseptor på mastcellene og fører til degranulering av disse og frigjøring av blant annet histamin. Forskning har vist at immunterapi påvirker dannelsen av T-hjelper cellene i favør av Th1 celler. Th1 celler gir en cellulær respons og dermed reduseres mengden av IgE.

Hva kan en forvente av immunterapi
Selv om immunterapi er tidkrevende kan det være et godt hjelpemiddel for å kontrollere en pasient med atopi. Man vil som regel se en effekt etter 4 måneders behandling, men det kan ta opp til 18 måneder. Ser man ingen effekt etter et års behandling må man finne andre behandlingsformer.

20% av hundene viser meget god respons og trenger ingen annen form for behandling. 40% av hundene blir veldig mye bedre. Disse kontrolleres med en støtteterapi bestående av tilskudd med omega-3 fettsyrer, shampo-behandling og/eller antihistaminer.

20% av hundene blir noe bedre og kan redusere dosen av prednisolon eller antihistaminer til det halve. 20% blir ikke bedre.

Hvor gammel kan dyret være?
Det finnes ingen gode studier til dette spørsmålet, men en kronisk sykdom er vanskeligere å kontrollere. Desto tidligere en begynner desto bedre vil resultatet som regel være.

Immunbehandling til katt og hest?

Immucept kan fremstilles til både katt og hest. Studiene som er gjennomført på katt har vist sammenlignbare resultater som de på hund. Det finnes ingen publiserte studier om allergenspesifik immunterapi til hest, men mange dermatologer rapporterer om gode resultater.

Hvilke allergener skal inkluderes
En bør bruke så få allergener som mulig. Det finnes en del kryssreaksjoner særlig mellom gresspollen, plantepollen og midd slik at man kan velge ut noen få representative allergener. Veterinær og dermatolog Babette Baddaky Taugbøl vil foreslå hvilke allergener som bør inkluderes. Veterinæren og eieren oppfordres til et aktiv samarbeide i denne prosessen slik at ekstraktet blir best mulig komponert for individed.

Hvordan fremstilles Immucept?
Immucept fremstilles av HESKAs sertifiserte laboratorium i USA og blir deretter sendt til kontroll til HESKAs europakontor i Sveits. Prosessen foregår under strenge sterilitetskrav.

Holdbarhet på Immucept?
Immucept er holdbar i et år fra fremstillingsdato. Den skal oppbevares i kjøleskap. Den må ikke fryses, da vil ekstrakten være ubrukelig. Hvis den blir liggende i romtemperatur vil dette forkorte holdbarhetstiden med et antall dager. Immucept er fult brukbar selv om den har ligget ved romtemperatur en kort periode.

Hvordan bestiller man Immucept?
Immucept er et legemiddel uten markedsføringstillatelse og må derfor bestilles på spesiell resept. Dr.Baddaky som er godjent importør sender veterinæren et ferdig utfylt skjema som leveres på veterinærens apotek. Dr.Baddaky gir beskjed til veterinæren når Immucepten har blitt sendt ut slik at den kan hentes på apoteket. Prosessen tar ca 4-5 uker.

Støtteterapi til Immucept
Atopi er et «terskel-fenomen» (det vil si at kløen kommer først når terskelen overskrides. Støttebehandling i form av tilskudd med omega-3 fettsyrer (fiskeolje) forbedrer hudbarrieren og demper kløen. Hyppige vask med mild shampo og balsam (f.eks. VetriDerm serien) fjerner allergener fra hudoverflaten og hydrerer huden.

Brukerveiledning:
Immucept oppbevares kjølig (2-7 C). Må ikke fryses. Inneholder phenol som konserveringsmiddel.
Injiseres subkutan, med steril sprøyte og steril kanyle. Må aldri injiseres intravenøst. Injeksjonene bør utføres av veterinæren.
Pasienten observeres i ca 30 min etter injeksjonen. Tegn på systemisk reaksjon er: kløe, oppkast og/eller diaré, urtikaria eller anafylaktisk sjokk. Kløe kan forekomme i starten. Muligheten for anafylaktisk sjokk er svært liten. I tilfellet av anafylaktisk reaksjon kan det være aktuelt å gi adrenalin 0,2-0,5 mg subkutant. Milde reaksjoner kan kontrolleres med antihistaminer. Skulle det oppstå en reaksjon ring til Dr. Baddaky as, telefon: 62 83 29 00.
Pasienten bør ikke behandles med steroider de første 2-3 måneder med immunterapi. Vennligst kontakt oss hvis dette er et problem. Det kan være aktuelt å bruke en kortvarig middels høy dose steroid behandling (prednisolon 0,5-1,0mg/kg i 7-10 dager) for å få kontrollen før en begynner immunterapi. Hvis pasienten klør mer etter injeksjonen kan en gi en dose med antihistamin 6-12 timer før og etter injeksjonen.
Behandlingsregimet som følger Immucept skal benyttes som veiledende. Mange pasienter fungerer bra på 0,5ml hver 14.dag. Individuell tilpasning av allergenmengden og injeksjonsintervall kan være nødvendig. Noen hunder trenger en injeksjon hver tredje uke for å kontrollere kløen, andre kan drøye til fem eller seks ukers intervaller. Vedlikeholdsdosen bør ikke overskride 1,0 ml per måned. Vi hjelper deg gjerne.
En må forvente en behandlingsperiode på ca 3-6 måneder før en kan vurdere responsen. (En første-gangs-flaske varer i 7 måneder.) Behandlingen bør fortsette i 7 måneder før man eventuell avslutter fordi hunden ikke er blitt bedre.
Hos hunder som blir bra eller bedre med immunterapi, bør en fortsette med booster injeksjoner i minst to år eller aller helst livet ut. Hvis man seponerer behandlingen vil IgE responsen etterhvert komme tilbake og forårsake kløe.
Hvis hunden ikke svarer på behandlingen etter 7 måneder – stopp all behandling og undersøk pasienten grundig på nytt. Uansett, vær alltid kritisk til egen diagnostikk. Sykdomsbildet kan være meget komplekst, og det kan også oppstå nye problemer og andre sykdommer.