Hesteklinikken og hestetannklinikken på Forus travbane
Hesteklinikken og hestetannklinikken på Forus travbane

Uttak av Grovfôrprøver

Uttak av Grovfôrprøver

Når vi skal ta ut en grovfôrprøve er det viktig at vi får tatt ut en mest mulig representativ prøve.

Alle typer grovfôr skal pakkes i tette plastposer. Plastposen bør være gjennomsiktig slik at vi kan se og vurdere prøven før videre behandling. Det er to grunner til at vi ønsker at prøvene blir pakket i tette plastposer. Det er viktig at prøven beholder sin opprinnelige fuktighet slik at vi kan gi rett svar på tørrstoff. Det er også for unngå lekkasje under forsendelsen i posten.

Prøveuttak kan gjøres på følgende måte:

SURFÔR

Surfôr fra rundball

Ved prøveuttak av surfôr fra rundballer er det en fordel om en har tilgang til et prøvebor. Da kan en ta ut 2 – 3 stikk i 2 – 3 rundballer og blande prøven godt. Fra rund- baller er det en fordel å ta prøve både øverst/nederst og ytterst/innerst i rundballen fordi tørrstoff kan variere forskjellige steder i ballen.

Uten prøvebor kan en ta ut prøve over tid. Ved åpning av ny rundball kan en ta ut en del prøve, fryse denne ned og ta ut mer prøve ved åpning av neste rundball. Slik kan en få samlet en prøve fra flere rundballer.

Surfôr fra tårnsilo/plansilo

Ved prøveuttak av surfôr fra tårn/plansilo bør en ta ut 5-7 stikk med prøvebor forskjellige steder i siloen. Blande surfôret i ei bøtte og ta ut prøven fra bøtta. Uten prøvebor kan en ta ut prøve for hånd, Ta bort det aller øverste laget, ta en neve her og der rundt i siloen. Det kan også her være en fordel å ta ut prøve over flere dager eller ta ut litt prøve før og etter uttak til foring.

Bruk av prøvebor gir en god representativ prøve. Da har en anledning til å borre et godt stykke ned gjennom silomassen slik at en får med prøve fra flere lag i siloen. Bland godt uttatt prøve og ta ut ca 0,5 kg. Pakkes i tett plastpose, sendes tidlig i uka så den ikke blir ligger over helga på Posten.

Grovfôr instruks20.05.2009

HØY og HØYENSILAGE

Løst høy

Når en skal ta ut høyprøve for analyse av løst høy skal en gå rund i partiet og ta ut en litt stor neve her og der. Legg prøven i en bære- pose. Ønsket prøvemengde er ca en halv bærepose (vanlig plastikk handlepose).

Pressa høy

Når høyet er pressa er det viktig at vi åpner firkant/rundballene før prøveuttak. En bør åpne flere baller for å få en representativ prøve. Her skal vi også ta en litt god neve på hvert sted. Vi må åpne høyballene, og ikke prøve dra ut høyet fra pressede baller. Dette fordi: Det du klarer å dra ut er stenglene, mens bladver- ket vil bli igjen inne i ballen. Blad og stengler har forskjellig nærings- verdi.

Høyprøver kan også tas ut med prøvebor eks. fra en rundball.

GRAS

Gras til rundball.

Ta en tur på jordet og plukk gras fra strengen på jordet like før pressing av rundballene. Ta prøven fra både underside og overside av strengen. Ekstra godt prøveuttak får en ved bruk av prøvebor i flere rundballer før innpakking.

Gras til tårn/plansilo.

Ta en neve fra hvert lass en dag omtrent midt i den aktuelle slåtten. Samle graset i en plastpose som lukkes mellom hvert uttak for å unngå at prøven tørker. Bland prøven godt og ta ut ca 0,5 kg av denne blandinga ved dagens slutt. Pakk prøven i tett plastpose, sendes omgående, eller frys ned.

Prøveuttak kan også gå over flere dager, da må en fryse ned mindre prøver fra hver dag og samle dem til en prøve. Gras er mer ustabilt enn surfôr. Grasprøver må derfor sendes inn mandag-onsdag for at de ikke skal bli liggende i posten over helgen.

HVOR STOR PRØVE:

Gras

Surfôr

Direktehøsta

ca 0,5 kg

1,5-2,0 liter

Fortørka

ca 0,4 kg

1,5-2,0 liter

Høy

ca 0,25 kg

ca 5,0 liter

INNSENDING

Ved innsending av grovfôrprøver skal det legges ved et bestillingsskjema – grovfôr. Denne finnes og kan skrives ut på www.eurofins.no, gå til landbruk, så til grovfôr til drøvtyggere eller hest. Bestillingsskjemaet må fylles ut og legges ved hver enkelt grovfôrprøve.

Alt av prøvemattriel kan fås hos Tinerådgivere, Nortura og Norsk landbruksrådgiving. De kan også være behjelpelig både med prøveuttak og tolking av analysebevis.

Standard emballasje

Vi har en standard konvolutt med svarsendingsavtale til grovfôrprøver. Den er ferdig med adresse og porto, slik at det bare er å levere den inn på posten. Ved bruk av denne konvolutten vil portoen komme som en del av regninga på grovfôrprøven. Konvolutter, plastposer og følgesedler fås ved å bestille på vår hjemmeside, på mail grovfor@analycen.no eller ringe 69 27 98 28.

Adresse for Svarsendigsavtalen er: Eurofins

Svarsending 4654 0093 OSLO

Vanlig brev

Når du vil sende inn en grovfôrprøve, og har tatt følgeseddelen ut fra nettet, behøver du ikke ha standard konvolutten vår. På følgeseddelen står vår vanlige postadresse. Bruk denne adressen, se til at prøven ikke er over 1 kilo, pakk den i en konvolutt el lignende. Betal portoen ved innsending og send den som vanlig brev.

Vår postadresse for brev opp til 1kg er: Eurofins grovfôr

Boks 3033 1506 MOSS

Pakker

Ved forsendelse av mange prøver samlet anbefaler vi ”ekspress over natt” eller ”bedrift dør til dør” dette fordi prøvene da kommer raskt frem.

Vår postadresse for pakker er: Eurofins grovfôr

Møllebakken 50 1506 MOSS