Hesteklinikken og hestetannklinikken på Forus travbane
Hesteklinikken og hestetannklinikken på Forus travbane

Sjekkliste for høykjøpere

Sjekkliste for høykjøpere

Skal du kjøpe høy bør du forsikre deg om at høyet innehar den kvaliteten du er ute etter. Se deg ikke blind på grønn farge, og ta det ikke for gitt at høyet er muggfritt selv om fôranalysen viser bra verdier for næringsinnhold.

Forlang å få se en fôranalyse av høyet før du gjør en avtale om kjøp. Det holder ikke om selger sier at høyet har en god kvalitet. Det er ikke urimelig å kreve at selger skal kunne vise dokumentasjon for at høyet innehar den kvaliteten som blir foreskrevet.

NB! Sjekk dato for analysen – ikke la deg lure av et gammelt analysebevis.

  • Sjekk spesielt tørrstoffinnholdet – dette skal være minimum 82% – helst rundt 85%. Fuktigere høy innebærer stor risiko for mugg-/soppfare, og kjøp av slikt høy kan ikke anbefales – selv ikke til en rimelig penge. Høy som er ekstra tørt er heller ikke ønskelig (over 88% tørrstoff), da det støver lettere og dermed kan gi problemer med luftveisinfeksjoner hos hest.
  • Se etter høy med høy energikonsentrasjon (FEh per kg tørrstoff) – jo mer energi høyet inneholder jo mindre kraftfôr trenger du å tilføre i fôrrasjonen. Vær likevel nøktern i forhold til ditt behov. Det er ikke nødvendig å betale dyrt for det mest energiholdige høyet dersom det skal brukes til hobbyhest. Det er først og fremst hardt trenede hester, avlshopper og unghester som har behov for høy i de beste energiklassene. Til unghester og avlshopper bør du se etter et høy som dessuten også har høyt proteininnhold.
  • Be om å få se høyet – eller få en nøytral person til å vurdere det før du kjøper. Merk spesielt hvordan høyet lukter, om det støver mye eller kjennes fuktig. Er det synlige tegn på mugg bør du ikke kjøpe høyet. Det er minst like viktig at høyet har en god hygienisk kvalitet som at næringsinnholdet er høyt. Grønn farge forteller at tørkeprosessen har vært rask og vellykket, og en kan forvente at en større andel av vitaminene er blitt bevart. Men grønn farge er likevel ingen garanti for et høyt næringsinnhold.
  • Kjøp ikke store mengder høy uten at du har velegnet lagringsplass. Fuktig lagring kan lett ødelegge høy som i utgangspunktet har en topp kvalitet.
  • Husk at hestehøy skal være strårikt heller enn bladrikt. En blanding av timotei og engsvingel med noe kløver er gunstig (til unghester og avlshopper kan det være en fordel med ekstra kløverrikt høy, da det normalt sikrer et høyere innhold av protein). Veldig fint høy egner seg ikke til hest, da hesten er avhengig av tilstrekkelig med struktur i rasjonen for at fordøyelsessystemet skal fungere optimalt.

Kilde:www.grovfornett.no