Hesteklinikken og hestetannklinikken på Forus travbane
Hesteklinikken og hestetannklinikken på Forus travbane

DOPINGFRISTER

14.04.2010INFORMASJON OM KORTISON (GLUKOKORTIKOIDER) TIL HESTENDRING AV KARENSTID

På bakgrunn av vesentlig forbedrede analysemetoder for glukokortikoider på dopinglaboratoriene i Europa, har det i det siste vært tilfeller av positive dopingprøver der det ser ut til at dagens karenstid var fulgt.

Karenstiden for Vorenvet vet. injeksjon er derfor forlenget til minst 30 dager med umiddelbar virkning.

Det frarådes videre å bruke metylprednisolonacetat (Depo-Medrol) til løpshester.

Det kan være grunn til å gjøre oppmerksom på at det er registrert et kortidsvirkende, vannløselig dexametason preparat i Sverige som fortsatt har 14 dagers karenstid. Det henvises i den forbindelse til Fass.se og den svenske karenstidslisten.

Generelt

Analysemetodene for å finne kortison (glukokortikoider) i blod og urin fra hest er nå vesentlig forbedret. Dette gjelder alle laboratorier som analyserer dopingprøver fra trav- og galopphester i hele Europa.

Injeksjon (ikke ledd, bursa, seneskjede)

Vorenvet vet. (dexametasonisonicotinat) består av en tungtløselig substans (suspension) og derfor skal karenstiden være minimum 30 døgn.

Injeksjon i ledd (bursa eller seneskjede)

De anbefalte karenstider er basert på at det brukes vanlige kliniske doser av slike legemidler i ett eller to ledd. Dersom man som veterinær velger å bruke høyere doser eller injisere i flere ledd eller bløtvevsstrukturer, bør karenstiden forlenges. Det er den enkelte veterinærs faglige skjønn som må ligge til grunn for slike vurderinger.

Det bør understrekes at de kortsonpreparatene som brukes til intraartikulær injeksjon til hest ikke har såkalt markedsføringstillatelse til dyrearten hest, og at det mangler eller er ufullstendige opplysninger om utskillelse hos hest. Det påhviler derfor veterinærene et utvidet ansvar når det gjelder bruk av slike legemidler til hest (triamcinolon acetonid, betametason fosfat/acetat, metylprednisolonacetat).

Tungtløselige kortisonpreparater (suspensjoner) og spesielt metylprednisolonacetat har langvarig effekt og utskilles over svært lang tid. Metylprednisolonacetat (Depo-Medrol) anbefales ikke brukt til løpshester.

Ny karensliste

Ny karensliste er under utarbeidelse og vil bli offentliggjort snarest