Hesteklinikken på Forus travbane
Hesteklinikken på Forus travbane

Hva du bør vite om HELSEKORT

Helsekort – et krav på alle hester.

Helt siden «Forskrift om hestevelferd» ble revidert og trådte i kraft i 2005 har det vært krav om helsekort på alle hester og dyr av hestefamilien (esel og muldyr). Kravet til helsekort var det en overgangsordning på og ble et krav 1. januar 2006. Har du helsekort??

Hva er et helsekort?
Et helsekort er et ark eller kort som skal følge hesten akkurat som hestepasset. En ordnet opptegnelse over alle medisinske behandlinger ført av behandlende veterinær og hesteholder for den enkelte hest merket med hestens navn og unike individnummer. De oppbevares gjerne sammen slik at disse to dokumentene alltid er tilgjengelig. Helsekortet er ikke en fast del av passet, men burde kanskje vært det (??) slik at man ikke kan operere med mange ulike helsekort. Et elektronisk helsekort kan også bli en realitet i fremtiden. På helsekortet skal all behandling av hesten påføres. Alt fra ormekur som eier gir selv, til omfattende operasjoner utført av veterinær skal påføres. Alternative behandlingsformer skal påføres, beroligende midler gitt ifm. transport og barbering etc, ja alt man kan tenke seg av behandlinger som hesten får. Det blir en kronologisk oversikt over alle hestens behandlinger gjennom livet og en sykehistorie.

Hvorfor skal man ha helsekort?
Helsekortet skal fremvises sammen med pass ved dopingprøver på stevne/løp, det skal fremvises dersom hesten skal slaktes til humant konsum, og det skal følge hesten når den bytter eier. Travselskapet definerer dopingprøven som positiv dersom man nekter å fremlegge helsekort ved dopingkontroll. Dersom en prøve skulle være positiv er også helsekortet et svært viktig dokument for å kartlegge om behandlingen som er gitt samsvarer med prøveresultatet. Helsekortet er viktig på mange måter!

Hvordan får man tak i helsekort?
De fleste veterinærer som driver hestepraksis har helsekort de kan dele ut. Travselskapet har egne helsekort, og Mattilsynet har en egen versjon av helsekort.
Veterinærene ved hesteklinikken har alltid helsekort tilgjengelig i bilene og på klinikken som du kan få.

Hva skjer om jeg ikke har helsekort?
Dersom Mattilsynet kommer på tilsyn i stallen vil du få pålegg om å skaffe helsekort til alle hestene. Dersom du blir tatt ut til dopingprøve vil prøven defineres som positiv der som ikke helsekort fremlegges. Skal hesten slaktes til humant konsum vil den bli nektet det dersom ikke helsekort kan fremvises.

Mange er fortsatt ikke klar over dette kravet til helsekort. Men del gjerne denne informasjonen og vær med å hjelpe til å bruke helsekortene aktivt slik at man husker på å føre opp alt som skal inn der. Veterinæren bør spørre om helsekort, men hovedansvaret ligger på eier for å ha helsekort og informere om start i løp og stevner slik at karenstider overholdes.
Skal du skaffe deg helsekort?

(Link til Forskrift om hestevelferdhttps://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2005-06-02-505?q=velferd hest )

Kilde: Hestepraktiserende veterinærers forening