Hesteklinikken og hestetannklinikken på Forus travbane

Kontaktinformasjon

Forus Hesteklinikk
Bjødnabeen 9
4031 STAVANGER
Telefon: 51 57 03 23

André Løkken
Bogafjellbakken 143
4324 SANDNES

Mobil: 454 60 400
Mail: andre@forushesteklinikk.no

Per Oma
Symreveien
4340 BRYNE

Mobil: 91181188
Mail: per.oma@lyse.net