Gastroskopi av magesekk

GASTROSKOPIUNDERSØEKLSER

Ved gastroskopi undersøkes magesekken for magesår. Undersøkelsen kan brennes på CD.

6234.JPG.jpg