Etterbehandling kastrasjon; stående

Etterbehandling kastrasjon; stående

Ytterligere informasjon kommer